Logopedie

Logopedia ca terapie pentru tulburarea de limbaj.

Pronunţarea sunetelor prin imitaţie sau joc, formarea cuvintelor, propozițiilor şi frazelor, reprezintă o etapă a procesului inițial de învățare. Această etapă este cea  de însuşire a limbajului oral.

Cu toate că aproape toţi copiii prezintă probleme de tip dislalic, netratarea sau trecerea neobservată a acestora,  pot împiedica învăţarea şi pot constitui o piedică în procesul dezvoltării persoanei.

Logopedia reprezintă astfel o neccesitate de sintetizare și masterare a cunoștințelor despre limbaj şi de stimulare şi corectare a vorbirii.

Logopedia este o ramură ştiinţifică aflată la intersecția psihologiei şi pedagogiei speciale, avându-și bazele  încă din antichitate, adificultățile de vorbire neținând cont de perioadă, gen, rasă, ci fiind o problematică care poate îngreuna dezvoltarea oricărei persoane.

Prin specialiștii prorpi, Aociația Identity își dorește să faciliteze accesul beneficiarilor la servicii specifice tulburările de vorbire, având ca scop corectarea tulburărilor de pronunție, tulburărilor de ritm și fluență, tulburări de scris-citit, dezvoltarea auzului fonematic prin pronunția rimică, analiza fonetică, paronime pronunțate în serie, etc.

Pentru programări sau evaluări, ne puteți contacta prin formularul de programare alăturat sau prin e-mail sau telefon.

Vă așteptăm cu drag!