Diagnoza Tulburării de Spectru Autist

Conform criteriilor de diagnosticare ale DSM- 5 (American Psychiatric Association, 2016) TSA se definește ca un cumul al următoarelor criterii:

  1. deficitul, în mod continuu, în cominicare și interacțiune socială, în context și medii diferite (reciprocitate socio-emoțională deteriorată, comportament comunicativ verbal sau non-verbal folosit în interacțiunea socială, deteriorare în procesarea relațiilor inter-personale)
  2. existența pattern-urilor comportamentale, interese sau activități ce prezintă un caracter restrictiv sau repetitiv (stereotipii- mișcări motorii cu rol de stimulare, utilizare de obiecte cu rol de stimulare; atașament excesiv la rutină sau rezistență excesivă la schimbare; interese restrânse, anormale ca intensitate; interes neobișnuit față de caracterul senzorial al mediului)
  3. simptomele trebuie să fie prezente în perioada de dezvoltare timpurie
  4. simptomatologia determină afectarea semnificativă în plan social, ocupațional sau în oricare arii de importanță majoră în funcționarea de zi cu zi.

Tulburarea de Spectru Autist (TSA), manifestă, pe lângă criteriile definite de DSM-V (American Psychiatric Association, 2016), o multitudine de manifestări conexe (comorbidtităti), precum dizabilitate intelectuală, tulburări de limbaj, tulburări de hiperactivitate/deficit de atenție – ADHD/ADD, epilepsie ( cu o prevalență variind între 8% și 30% din cazuri) , dereglări gastro-intestinale și sindroame genetice (xx. X Fragil, Rett), dereglări ale somnului ( treziri nocturne, dificultăți în inducerea și menținerea stării de somn), depresie, anxietate, tulburări obsesiv-compulsive (Ministerul Sanătății al Republicii Moldova, Unicef, 2014)

Luând însă în calcul toate criteriile diagnostice, simptomatologia și manifestările specifice, Tulburarea de Spectru Autist este o tulburare care nu afectează exclusiv persoana diagnosticată ci și mediul familial al acesteia. Schimbarea rutinelor zilnice, viziunea asupra contextului familial, regândirea și reorganizarea vieții de zi cu zi, transformând toți membrii familiei în persoane afectate direct sau indirect de această tulburare.

Asfel, în Tulburarea de Spectru Autist, colaborarea interdisciplinară, precum și implicarea familiei, sunt esențiale în întreg procesul de diagnosticare și evaluare, echipa multidisciplinară fiin parte a întregului proces de intervenție și asistență.

Conținutul materialului face parte din lucrarea de disertatie intitulată “Calitatea Serviciilor de Intervenție și Asistență Terapeutică în Tulburarea de Spectru Autist”- Autor Masterand C.S.- Iulie 2017

Conținutul materialului aparține în totalitate autorului și nu reprezintă poziția oficială a Asociației Identity.

Din dorința de a facilita accesul la resurse relevante din domeniul TSA- Asociația Identity oferă studenților si masteranzilor din domenii precum Psihologie, Sociologie, Asistenta Socială, Psihopedagogie Specială, posibilitatea de a redacta și publica articole din domeniul Tulburării de Spectru Autist.

Puteți afla mai multe informații despre Diagnoza și managementul-ul comportamental în Tulburarea de Spectru Autist participând la workshop-ul Diagnosticarea Tulburării de Spectru Autist și management-ul de caz.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *